ΘΕΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Επίσημος Αντιπρόσωπος

Η ΘΕΣΜΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ φέρνει κοντά σας προϊόντα από τις εξής εταιρίες:

UNILEVER

ΕΒΓΑ

ALGIDA

Εταιρική διαφάνεια

Επωνυμία: ΘΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι Κ Ε

Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΘΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Έδρα:  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 108 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΚ: 54248

Αριθμός ΓΕΜΗ : 165119006000

Εταιρικό Κεφάλαιο :  10.000€

Εταίροι:  

  • ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 1,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 29,  Τ.Κ 56123
  • ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 33,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ 56/3, Τ.Κ 56123
  • ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΙΩΑΝΝΗ, 33,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 48, Τ.Κ 56123
  • ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, 33,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 48, Τ.Κ 56123

 Διαχειριστής:

  • ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 29,  Τ.Κ 56123

Πώς δουλεύουμε στην ΘΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΒΓΑ φορτηγό
Algida φορτηγό
Magic παγωτά

Διεύθυνση:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 108 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΚ: 54248

Τηλ:

+30 2313 088 020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ